Փարիզ, Դեկտեմբերի 7 / Париж, 7 декабря / Paris, December 7

Փարիզ, Դեկտեմբերի 7 / Париж, 7 декабря / Paris, December 7

Փարիզ, Դեկտեմբերի 7 / Париж, 7 декабря / Paris, December 7