Pictures

Արվեստաբան-երգիծաբան Գ. Ղազարյանի, ժող. արտիստուհի Վ. Խաչատրյանի և օպերատոր Բ. Պողոսյանի հետ / С искусствоведом-юмористом Г. Казаряном, народной артисткой В. Хачатрян и оператором Б. Погосяном / With specialist of Art- humorist G. Ghazaryan, celebrated performer V. Khachatryan and cameraman B. Poghosyan

Արվեստաբան-երգիծաբան Գ. Ղազարյանի, ժող. արտիստուհի Վ. Խաչատրյանի և օպերատոր Բ. Պողոսյանի հետ / С искусствоведом-юмористом Г. Казаряном, народной артисткой В. Хачатрян и оператором Б. Погосяном / With specialist of Art- humorist G. Ghazaryan, celebrated performer V. Khachatryan and cameraman B. Poghosyan

Արվեստաբան-երգիծաբան Գ. Ղազարյանի, ժող. արտիստուհի Վ. Խաչատրյանի և օպերատոր Բ. Պողոսյանի հետ / С искусствоведом-юмористом Г. Казаряном, народной артисткой В. Хачатрян и оператором Б. Погосяном / With specialist of Art- humorist G. Ghazaryan, celebrated performer V. Khachatryan and cameraman B. Poghosyan

Արվեստաբան-երգիծաբան Գ. Ղազարյանի, ժող. արտիստուհի Վ. Խաչատրյանի և օպերատոր Բ. Պողոսյանի հետ / С искусствоведом-юмористом Г. Казаряном, народной артисткой В. Хачатрян и оператором Б. Погосяном / With specialist of Art- humorist G. Ghazaryan, celebrated performer V. Khachatryan and cameraman B. Poghosyan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.