Poetry

Սեր և խռովք

Իսկական սերը կարծես ուրվականի հայտնություն լինի. բոլորը խոսում են նրանից . բայց քչերն են տեսել : Ֆրանսուա դը Լարոշֆուկո   Սրտի խոսք ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ ՍԻՐՈՎ ԼԵՑՈՒՆ “ԱՆԱՆՈՒՆ ՕՐԵՐԸ” Կիւմրեցի [..]

ԴԺՈԽՔ

Նվիրում եմ 1988թ. երկրաշարժի զոհերի հիշատակին: ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ Աշխարհի` Մարդկության գլխով դաժան արհավիրքներ ու ավերածություններ են եկել ու անցել, սակայն մարդիկ գոյատևել են ու ապրել: Ի վերուստ կյանքն [..]

A Meeting

“The story is dedicated to the memory of my cousin, Arshak Akimyan” The cold door of the house was knocked on restlessly and alarmingly. Dressed in thick coat [..]

GUGO

I don’t know whether there is anyone who wouldn’t like his native town, his street, his carefree sweet childhood. There were four of us: Andranik, Gurghen, Ashot and [..]

Армянка

ГАГИК КАРАПЕТЯН … В твоих обьятиях пробыл довольно, От жизни своей отрешившись, доколе Играю и слабостью женской невольно Себя я не предал мучительной боли. Куда мне идти и [..]